Obecní teploměr

Přihlášení

Mikroregion urbanická brázda

Dotační tituly

Integrovaný regionální operační program

Ostatní

Jednání zastupitelstva 16.05.2019

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
dne 16.05.2019 proběhne na Obecním úřadě Urbanice jednání zastupitelstva obce od 19,00 hod
 

Program jednání:
Návrh a schválení programu jednání
Návrh a schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Rozpočtová úprava 03-2019, 04-2019
Projednání a schválení záv.účtu obce
Projektová činnost
ČOV - náhrada p. Kameníkové
Odpady
Změny vyhlášek
Různé