Obecní teploměr

Přihlášení

Dotační tituly

Integrovaný regionální operační program

Ostatní

Jednání zastupitelstva 16.05.2019

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
dne 16.05.2019 proběhne na Obecním úřadě Urbanice jednání zastupitelstva obce od 19,00 hod
 

Program jednání:
Návrh a schválení programu jednání
Návrh a schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Rozpočtová úprava 03-2019, 04-2019
Projednání a schválení záv.účtu obce
Projektová činnost
ČOV - náhrada p. Kameníkové
Odpady
Změny vyhlášek
Různé