Obecní teploměr

Přihlášení

Dotační tituly

logo IROP, EU

Integrovaný regionální operační program

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo Putování za dědictvím našich předků

Jednání zastupitelstva 21.05.2020

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
dne 21.05.2020 proběhne jednání zastupitelstva obce od 19,00 hod v budově Kulturního domu Urbanice.

Kdo se z občanů bude chtít zúčastnit, má povinnost se předem nahlásit. Pokud budou místa, potvrdíme Vám účast.

Program jednání:
- seznámení se stavem financi k 30.04.2020
- rozpočtová úprava v 03-2020 a 04-2020
- závěrečný účet obce
- změny vyhlášek
- dotace
- návrh Praskačky na odkup pozemku u písáku
- práce na obci

Dne 17.5.2020 končí Nouzový stav a proto se zastupitelstva musí konat obvyklým způsobem.
Stále však platí omezení vydané ministerstvem zdravotnictví, ze kterého vyplývá:
1. Zasedání zastupitelstva se po ukončení nouzového stavu konají za obvyklých podmínek stanovených zákonem o obcích.
2. Kromě nich se na jednání zastupitelstva vztahují specifické povinnosti dané mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví
   a) účast osob s ochranou dýchacích cest („rouškou");
   b) dodržování rozestupů 1,5 - 2 m, je-li to možné;
   c) zajištěním dezinfekce prostor.


starosta obce
Ing. Martin Fejks