Obecní teploměr

Přihlášení

Dotační tituly

logo IROP, EU

Integrovaný regionální operační program

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo GS Soft - Gstarcad - Cad program

Upozornění

Vybrané plochy v obci jsou monitorovány kamerovým systémem

Jednání zastupitelstva 21.05.2020

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
dne 21.05.2020 proběhne jednání zastupitelstva obce od 19,00 hod v budově Kulturního domu Urbanice.

Kdo se z občanů bude chtít zúčastnit, má povinnost se předem nahlásit. Pokud budou místa, potvrdíme Vám účast.

Program jednání:
- seznámení se stavem financi k 30.04.2020
- rozpočtová úprava v 03-2020 a 04-2020
- závěrečný účet obce
- změny vyhlášek
- dotace
- návrh Praskačky na odkup pozemku u písáku
- práce na obci

Dne 17.5.2020 končí Nouzový stav a proto se zastupitelstva musí konat obvyklým způsobem.
Stále však platí omezení vydané ministerstvem zdravotnictví, ze kterého vyplývá:
1. Zasedání zastupitelstva se po ukončení nouzového stavu konají za obvyklých podmínek stanovených zákonem o obcích.
2. Kromě nich se na jednání zastupitelstva vztahují specifické povinnosti dané mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví
   a) účast osob s ochranou dýchacích cest („rouškou");
   b) dodržování rozestupů 1,5 - 2 m, je-li to možné;
   c) zajištěním dezinfekce prostor.


starosta obce
Ing. Martin Fejks