Jednání zastupitelstva 21.05.2020

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
dne 21.05.2020 proběhne jednání zastupitelstva obce od 19,00 hod v budově Kulturního domu Urbanice.

Kdo se z občanů bude chtít zúčastnit, má povinnost se předem nahlásit. Pokud budou místa, potvrdíme Vám účast.

Program jednání:
- seznámení se stavem financi k 30.04.2020
- rozpočtová úprava v 03-2020 a 04-2020
- závěrečný účet obce
- změny vyhlášek
- dotace
- návrh Praskačky na odkup pozemku u písáku
- práce na obci

Dne 17.5.2020 končí Nouzový stav a proto se zastupitelstva musí konat obvyklým způsobem.
Stále však platí omezení vydané ministerstvem zdravotnictví, ze kterého vyplývá:
1. Zasedání zastupitelstva se po ukončení nouzového stavu konají za obvyklých podmínek stanovených zákonem o obcích.
2. Kromě nich se na jednání zastupitelstva vztahují specifické povinnosti dané mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví
   a) účast osob s ochranou dýchacích cest („rouškou");
   b) dodržování rozestupů 1,5 - 2 m, je-li to možné;
   c) zajištěním dezinfekce prostor.


starosta obce
Ing. Martin Fejks

Rychlé odkazy

Obecní úřad – kontakt | Poplatky 2021 | Mobilní rozhlas | Celá úřední deska | Vyhlášky | Rozpočet | Poskytování informací | Volby a referenda | Historie | Kultura | Volný čas | Místní knihovna

Facebook | Hlášení rozhlasu – Urbanice | Mobilní rozhlas – Urbanice | SDH Urbanice

Mikroregion Urbanická brázda | Tržnice Venkova | MAS Hradecký venkov