Jednání zastupitelstva 23.08.2018

Obec Urbanice                                                                                                                             IČO: 00 528 986

 

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

dne 23.08.2018 proběhne na Obecním úřadu Urbanice jednání zastupitelstva od 19,00 hod

Program jednání:

Návrh a schválení programu jednání

Návrh a schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Hospodaření k 31.07.2018

Rozpočtové změny za 07/2018

Schválení smlouvy na pronájem nebytových prostor – obchod

Stavební akce v obci – rozestavěnost, dokončené stavby

Volby do zastupitelstva

Došlá pošta

Diskuse

Různé – diskuse

Pavel Kratochvíl

starosta obce Urbanice

Urbanice 09.08.2018

 

Vyvěšeno: …………………

Sejmuto: ………………… razítko a podpis ……………….….

Rychlé odkazy

Obecní úřad – kontakt | Poplatky 2021 | Mobilní rozhlas | Celá úřední deska | Vyhlášky | Rozpočet | Poskytování informací | Volby a referenda | Historie | Kultura | Volný čas | Místní knihovna

Facebook | Hlášení rozhlasu – Urbanice | Mobilní rozhlas – Urbanice | SDH Urbanice

Mikroregion Urbanická brázda | Tržnice Venkova | MAS Hradecký venkov