Obecní teploměr

Přihlášení

Dotační tituly

logo IROP, EU

Integrovaný regionální operační program

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo Putování za dědictvím našich předků

Jednání zastupitelstva dne 11.12.2019

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
dne 11.12.2019 proběhne jednání zastupitelstva obce od 19,00 hod v místní kulturním domě.

Na programu bude:
- hospodaření obce k 30.11.2019
- rozpočtové změny v 11/2019
- projednání návrhu rozpočtu na rok 2020
- schválení rozpočtu na rok 2020
- projednání finančního výhledu na období roku 2019 - 2025
- schválení finančního výhledu na období roku 2019 - 2025
- první kolo auditu hospodaření roku 2019 ze dne 28.11.2019
- změny obecních vyhlášek - diskuze (o poplatcích za stočné, o poplatcích za odpady, parkování na obecních pozemcích)
- změny obecních vyhlášek - schválení návrhu znění
- stav ČOV a stanovení stočného na příští rok - schválení poplatků (kalkulace), odsouhlasení reklamačního řádu
- zklidnění dopravy v "Západní" ulici
- postup projekčních prací