Obecní teploměr

Přihlášení

Dotační tituly

logo IROP, EU

Integrovaný regionální operační program

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo GS Soft - Gstarcad - Cad program

Upozornění

Vybrané plochy v obci jsou monitorovány kamerovým systémem

Dokumenty

Řád o používání internetu

  1. Nedodržování tohoto řádu může ovlivnit další jednání s danou osobou v této věci a může jí být odmítnut přístup k pracovním stanicím. Platí zde i v rozumném rozsahu knihovní řád.
  2. K počítači je omezen přístup heslem. Žádná osoba nesmí toto heslo měnit nebo mazat.

Biblioweb 2007

V kategorii knihoven v obcích do 10 tisíc obyvatel byla nejúspěšnější Místní knihovna Urbanice před Místní knihovnou Hlinsko a Městským muzeem a knihovnou Čáslav.

Při přebírání cen. Starosta obce Josef Andrašovský a knihovnice Jana Růžová

Odkazy:

Zřizovací listina Místní knihovny Urbanice

vydává, na základě rozhodnutí zastupitelstva ze dne 1. 8. 2002 a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 257/2001 Sb., knihovním zákonem.

Místní knihovna Urbanice, organizační složka obce (dále jen knihovna).