Obecní teploměr

Přihlášení

Dotační tituly

logo IROP, EU

Integrovaný regionální operační program

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo GS Soft - Gstarcad - Cad program

Upozornění

Vybrané plochy v obci jsou monitorovány kamerovým systémem

Řád o používání internetu

 1. Nedodržování tohoto řádu může ovlivnit další jednání s danou osobou v této věci a může jí být odmítnut přístup k pracovním stanicím. Platí zde i v rozumném rozsahu knihovní řád.
 2. K počítači je omezen přístup heslem. Žádná osoba nesmí toto heslo měnit nebo mazat. Změnit jej může pouze osoba k tomu oprávněná (touto osobou je správce IT nebo též obsluha počítačových stanic).
 3. Programy, data a další části pracovních stanic nesmí žádná osoba jakkoliv měnit nebo mazat. Dovoleno je pouze používání předem nainstalovaného softwaru. Po předchozí domluvě je možné některé programy dodatečně doplnit.
 4. Činnost uživatelů nesmí nijak narušovat činnost ostatních osob na síti Internetu, nesmí zasahovat a provádět činnosti, které mohou poškodit či jinak znehodnotit ostatní uživatele nebo sítě.
 5. Data mohou uživatelé ukládat pouze do domovského adresáře. Navíc dočasná data je možné umístit do adresáře /tmp. O tato však uživatel po restartu počítače nenávratně příjde.
 6. Přesun dat z pracovní stanice nebo opačně je možný prostřednictvím disketové jednotky, vyměnitelného rámečku, jednotky CD-ROM nebo vytisknutím. Platí zde pravidla podle odstavce č. 4.
 7. Nemůže-li data uživatel příslušným způsobem zpracovat (například uložit na výměnná média) měl by ve vlastním zájmu informovat obsluhu. Jinak není garantováno, že data na počítači do příští návštěvy zůstanou.
 8. Používané diskety (příp. pevný disk v rámečku) musí být bez virů nejlépe však zformátované.
 9. Cena za pobyt na Internetu je určena dle aktuálního stavu. Je možné účtovat poplatek za přenesená data nebo i za strávený čas.
 10. Poplatek za vykonanou službu je uživatel povinen zaplatit okamžitě, nejpozději však do 1 týdne.
 11. Návštěvníci do 18 let nesmí navštěvovat stránky s erotickým, pornografickým a i jinak závadným obsahem pro mladistvé.
 12. Oprávněná osoba může v odůvodněných případech povolit vyjímky z tohoto řádu.

V Urbanicích 1. 8. 2002

Josef Andrašovský, starosta obce Urbanice