Obecní teploměr

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo GS Soft - Gstarcad - Cad program

Upozornění

Vybrané plochy v obci jsou monitorovány kamerovým systémem

Přihlášení

Koncept urbanistické studie

Obecní úřad Urbanice oznamuje v souladu s § 21 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, projednání konceptu Urbanistické studie.

bude projednán dne 8.listopadu 2001 v 19 hod. v kulturním domě v Urbanicích při zasedání obecního zastupitelstva za přítomnosti zpracovatele Urbanistické studie.

Koncept Urbanistické studie Urbanice bude vystaven k veřejnému nahlédnutí na Obecním úřadě Urbanice každý čtvrtek od 18.00 do 20.00 hod, a to až do 8. listopadu 2001. V této době může každý uplatnit své připomínky k předloženému konceptu Urbanistické studie. Vlastníci pozemků a staveb, jejichž práva jsou dotčena řešením Urbanistické studie, mohou ve stejné lhůtě podat své námitky k předloženému řešení. K námitkám podaným po této lhůtě nebude přihlíženo.

Vyvěšeno dne 1.10.2001; Sejmuto dne: 7.11.2001

Josef Andrašovský, starosta obce Urbanice