Obecní teploměr

Přihlášení

Dotační tituly

Integrovaný regionální operační program

Ostatní

Kronika neboli Pamětní kniha obce Urbanice

Kronika obce byla psána v letech 1920 až 1968. Rozložena je ve dvou dílech. První díl obsahuje soupis let 1920 - 1958. Druhý díl pak nese léta 1959 až 1968. Od roku 1968 se kronika nepíše. Po sloučení obcí ani nebylo o čem psát.

Přes zákazy, nařízení a podobné strasti se sice kronika ještě další 4 roky psala. Kvalita zápisků však není příliš vysoká. Posoudit tento fakt mohou hlavně pamětníci té doby. Situace ukončení samostatnosti Urbanic je popsáno jako když se zastupitelstvo, občany nevyjímaje, těšilo. Skutečnost však byla jiná. Ale což, je to již jen historií.

Digitalizace

Kroniky, neboli pamětní knihy, jsou uloženy na bezpečném místě. Jen tak někdo se k nim nedostane. Ale k čemu taková kronika je, když není přístupná? Tato část webu, věnující se historii obce, by sotva obsahovala více než jen úvodní stránku, nebýt informací z kronik.

Digitalizace obsahu kronik však není snadnou záležitostí. Zvolen byl přepis do elektronického tvaru. Přepis je náročnější než skenování a zpracování jako obrázky. Nepřekonatelnou výhodou přepisu však je možnost vyhledávání. Celý proces probíhal v letech 2000 - 2001. Finální verzi mohli návštěvnící virtuálních Urbanic poprvé získat začátkem roku 2002 (leden).

Úspěch?

Několik osob se na nás obrátilo například s žádostí o pomoc při hledání rodokmenu, předků, a podobně. Digitalizovaná kronika ať už přímo či nepřímo pomohla.

Nejen jedincům přináší užitek. Projekty na síti Internet čerpají z této prezentace, a nepřímo tak vlastně z kronik. Doslovná kopie textů se však nachází nejen na Internetu. Dokumenty zpracované pro Urbanistickou studii, pro Mikroregion Urbanická brázda, pro zpracování návrhu symbolů obce, ... tyto a určitě i další obsahují kopie textů.

Tento fakt sice potěší, ale alespoň u serverů či projektů, které přímo s obcí nesouvisí, by bylo vhodné informovat o využití těchto informací a hlavně odkaz na zdroj. Dobrým příkladem je server cyklostezka.cz. Sice zdroj informací neuvádí, ale odkaz na více informací vede k nám na urbanice.cz :-)

Jak kroniku získat?

O elektronickou kroniku obce si stačí napsat e-mailem. Připište důvod vašeho zájmu. Musíte být zaregistrováni na webu a přihlašovací jméno připište do e-mailu, nebo použijte e-mail, který jste uvedli při registraci. Zpřístupníme vám možnost stažení elektronické kroniky z webu.

Omezení?

Bohužel si nejsem jist (ostatně asi nejsem sám), jak se to má s osobními údaji v kronikách obsažených. Platí zákon o ochraně osobních údajů ale na druhou stranu se jedná o historické údaje. Tento důvod vedl k vyřazení takto citlivých údajů (datum narození, úmrtí, svatby, stěhování, apod.) pro verzi přístupnou na Internetu.

Formát kroniky

Zvolen byl formát PDF společnosti Adobe. Zaručuje více méně konzistentní vzhled na libovolném zobrazovači. Programy pro čtení těchto souborů jsou volně k dispozici. Pro platformu GNU/Linux je vhodný např. xpdf, kpdf ale samozřejmě i Acrobat Reader a další. Na platformě MS Windows pak také Acrobat Reader.