Modernizace objektu hasičské zbrojnice a jejího vybavení

Číslo projektu

20RRDU5-0036

Cíl projektu

Modernizovat výukovou místnost v hasičské zbrojnici tak, aby mohla probíhat výchova a práce s mládeží na požadované kvalitativní úrovni.

Obsah projektu

Sbor dobrovolných hasičů Urbanice využívá pro výchovu a práci s mládeží část budovy Obecního úřadu, která byla zařízena jako Hasičská zbrojnice. Tato část objektu se skládá ze dvou místností, z nichž jedna je určena a využívána jako učebna pro mladé hasiče a hasičky a v druhé místnosti je zřízena garáž pro uložení techniky SDH. Stavební stav místností je podružný době vzniku, stejně tak vybavení. Pro zajištění vhodného prostředí pro práci s mládeží bude nezbytné provést opravy stavebních konstrukcí a výměnu nábytku (stoly, židle, skříně, tabule). Vzhledem k tomu, že spolek nemá jiné příjmy, než ze svých členských příspěvků, rozhodlo zastupitelstvo obce Urbanice na svém zasedání dne 11. 12. 2019, že spoluúčast na dotaci za SDH Urbanice uhradí.

Popis realizace

Realizace projektu probíhala od července do prosince roku 2020. Vlastní práce byly vedeny místostarostou obce p. Ladislavem Štočkem a zástupcem SDH p. Luďkem Chvojkou. Většina stavebních prací byla provedena svépomocí, část prací potom dodavatelsky (vestavěná skříň). Práce byly zdržovány nepříznivými okolnostmi, které zapříčinila epidemie COVID-19. Nicméně projekt se podařilo dokončit v rámci harmonogramu.

Přínos pro KHK

Stávající prostředí učebny neplnilo řádně svou funkci, nábytek i učební pomůcky byly pro výuku nedostačující a morálně zastaralé. Modernizací objektu hasičské zbrojnice v rozsahu výše popsaném bude zajištěna kvalitnější výchova a práce s mládeží ve spolku dobrovolných hasičů na požadované úrovni. Příjemnější prostředí jistě přiláká další mladé členy do spolku SDH.

Období realizace

červen – prosinec 2020

Finanční podpora

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

Modernizace objektu hasičské zbrojnice a jejího vybavení 2020 - 05
Modernizace objektu hasičské zbrojnice a jejího vybavení 2020 - 02
Modernizace objektu hasičské zbrojnice a jejího vybavení 2020 - 03
Modernizace objektu hasičské zbrojnice a jejího vybavení 2020 - 01
Modernizace objektu hasičské zbrojnice a jejího vybavení 2020 - 04
Modernizace objektu hasičské zbrojnice a jejího vybavení 2020 - 06
Modernizace objektu hasičské zbrojnice a jejího vybavení 2020 - 07
PřílohaVelikost
20201228-dotace-hasici-publicita.pdf369.83 KB

Rychlé odkazy

Obecní úřad – kontakt | Poplatky 2021 | Mobilní rozhlas | Celá úřední deska | Vyhlášky | Rozpočet | Poskytování informací | Volby a referenda | Historie | Kultura | Volný čas | Místní knihovna

Facebook | Hlášení rozhlasu – Urbanice | Mobilní rozhlas – Urbanice | SDH Urbanice

Mikroregion Urbanická brázda | Tržnice Venkova | MAS Hradecký venkov