Obecní teploměr

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo GS Soft - Gstarcad - Cad program

Upozornění

Vybrané plochy v obci jsou monitorovány kamerovým systémem

Přihlášení

Nařízení č. 02/2009

Nařízení Krajské veteriární správy pro Královéhradecký kraj č. 02/2009. Účinnost opatření uvnitř textu v čl. 16 nařízení v příloze.

Krajská veterinární správa pro Královéhradecký kraj vydává nařízení č. 02/2009. Vyhlašuje mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy "VAROAZY VČEL" v katastrálních územích regionu Královéhradeckého kraje, k zamezení jejich šíření, k jejich zdolání a k zabezpečení zdravotní nezávadnosti živočišných produktu. Účinnost opatření uvnitř textu čl. 16 nařízení v příloze.