Obecní teploměr

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo GS Soft - Gstarcad - Cad program

Upozornění

Vybrané plochy v obci jsou monitorovány kamerovým systémem

Přihlášení

Nařízení Krajské veterinární správy pro Královéhradecký kraj č. 01/2010

 

Krajské veterinární správa pro Královéhradecký kraj vyhlašuje podle § 49 odst.1 písm. c) téhož zákona tato mimořádná veterinární opatření při výskytu nebezpečných nákaz tularemie zajíců a brucelózy zajíců v katastrálních územích regionu Královéhradeckého kraje, k zamezení jejich šíření, k jejich zdolání a k zabezpečení zdravotní nezávadnosti živočišných produktů.

Nařízení nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Nařízení je vyvěšeno na úřední desce Krajské veterinární správy pro Královéhradecký kraj i na její elektronické úřední desce na adrese www.svscr.cz ; je též přístupné na všech okresních inspektorátech Krajské veterinární správy pro Královéhradecký kraj a na všech obecních úřadech, jejichž samosprávného území se týká.

Hradec Králové 11.1.2010

viz. příloha

 

PřílohaVelikost
Narizeni_01-2010.pdf149.01 KB