Návrh zadání Územního plánu obce Urbanice

Obecní úřad Urbanice oznamuje v souladu s § 20 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, projednání návrhu Zadání územního plánu obce Urbanice.

Veřejná vyhláška

Návrh územního plánu obce bude projednán dne 09. května 2002 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Kulturního domu Urbanice.

Návrh Zadání územního plánu obce Urbanice bude vystaven k veřejnému nahlédnutí na Obecním úřadě Urbanice po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení této vyhlášky, návštěva je možná každý týden vždy ve čtvrtek od 18 do 20 hod.

Do 15 dnů od posledního dne vystavení Zadání ÚPO může každý uplatnit písemně své podněty k předloženému návrhu Zadání územního plánu obce Urbanice. K připomínkám podaným po této lhůtě nebude přihlíženo.

Vyvěšeno dne: 18.4.2002; Sejmuto dne: 4.6.2002

Josef Andrašovský, starosta obce Urbanice

Rychlé odkazy

Obecní úřad – kontakt | Poplatky 2021 | Mobilní rozhlas | Celá úřední deska | Vyhlášky | Rozpočet | Poskytování informací | Volby a referenda | Historie | Kultura | Volný čas | Místní knihovna

Facebook | Hlášení rozhlasu – Urbanice | Mobilní rozhlas – Urbanice | SDH Urbanice

Mikroregion Urbanická brázda | Tržnice Venkova | MAS Hradecký venkov