Obecní teploměr

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo GS Soft - Gstarcad - Cad program

Upozornění

Vybrané plochy v obci jsou monitorovány kamerovým systémem

Přihlášení

Návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, jako příslušný orgán územního plánování, dle § 7 odst. 1, písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), pořídil podle požadavku § 42 odst. 1 stavebního zákona návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (listopad 2011 – listopad 2013).

Krajský úřad Královéhradeckého kraje je povinen podle požadavku § 42 odst. 2 stavebního zákona doručit návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (listopad 2011 – listopad 2013) veřejnosti veřejnou vyhláškou podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen “správní řád“).

Vyvěšeno: 31.10.2013

Sejmuto: 16.11.2013

PřílohaVelikost
20131031_162438285_0_pruvodni_dopis_obcim2.pdf115.3 KB
20131031_162438285_1_verejna_vyhlaska_oznameni_doruceni_zpravy.pdf87.46 KB