Obecní teploměr

Přihlášení

Dotační tituly

Integrovaný regionální operační program

Ostatní

Historie

Pašát

O rok dříve než došlo ke sloučení obcí, tedy v roce 1963 byl v obecní kronice lesík Na Pašátě popsán takto:

Ovocné sady

Sad na návsi byl sázen v roce 1900. Před tím byla celá náves osázena topoly. Topoly byly do roku 1900 ve dražbách prodány a z většiny vykáceny. S vyjímkou jednoho. Ten stál u rybníka Dolika proti čp.37, avšak kterému v roce 1911 byl při při velkém větru ulomen vrch.