Obecní teploměr

Přihlášení

Dotační tituly

Integrovaný regionální operační program

Ostatní

Historie

Starostové

Podle starších záznamů měly Urbanice svoji obecní správu více než sto dvacet roků. Nejstarší rychtář, o kterém jsou záznamy, byl Josef Dolanský z č. p. 9, který se připomíná v letech 1840 až 1843. Od té doby se vystřídalo v čele obecní správy dalších šest rychtářů (do roku 1863) dále tři představení (do roku 1892), osm starostů a konečně od roku 1945 tři předsedové MNV Urbanice.

Stavební a regulační čára

Usnesením místního obecního zastupitelstva v roce 1905 byla stanovena a schválena stavební a regulační čára. Stavební čarou zakazuje se každému zde nově stavícímu občanu tuto čáru překročiti. Regulační čarou, získali zdejší majitelé některých čísel před svými staveními část obecních pozemků, které proměnili v zahrady ovocné a daleko více v zelinářské.

Telefon

Usnesením místního zastupitelstva bylo schváleno zřízení veřejného telefonu na přípojku do Praskačky. Na jeho vedení se začalo pracovat 15. listopadu 1924 a 1. ledna 1925 byl odevzdán veřejnosti. Telefonní přístroj byl umístěn u pana Holmana, starosty.