Obecní teploměr

Přihlášení

Dotační tituly

Integrovaný regionální operační program

Ostatní

Historie

Katastr obce

Zaměstnanci ústavu kartografie a geodézie prováděli v roce 1964 vyměřování v souvislosti s úpravou hranic katastru obce, ke které došlo důsledkem hospodářsko-technické úpravy půdy - scelením zemědělských pozemků. Nejvíce za to mohlo spojení obcí Urbanice, Praskačka a Vlčkovice.

Fotbalové hřiště

Fotbalové hřiště v roce 1961.

Přestože v obci nebyla žádná sportovní organizace, bylo vybudováno roku 1961 velké sportovní hřiště ve výměře asi 1,5 ha. Hřiště sloužilo i sportovcům ze sousední obce Praskačky po sloučení. Tam tak velké hřiště nebylo. Zásluhu na vybudování měl předseda Kulturní komise Místního národního výboru Sládek.

Historie v kostce

Převážná většina informací uváděných pochází z obecních kronik vedených v letech 1920 až 1968. To bylo náhle psaní přerušeno a do současné doby nebylo obnoveno. První kronika obce pochází z roku 1920. V tento rok vstoupil v platnost zákon O pamětních knihách obecních, kterým se vedení kronik nařizovalo.