Obecní teploměr

Přihlášení

Dotační tituly

Integrovaný regionální operační program

Ostatní

Historie

Historie v kostce

Převážná většina informací uváděných pochází z obecních kronik vedených v letech 1920 až 1968. To bylo náhle psaní přerušeno a do současné doby nebylo obnoveno. První kronika obce pochází z roku 1920. V tento rok vstoupil v platnost zákon O pamětních knihách obecních, kterým se vedení kronik nařizovalo.

Převzetí obecních symbolů starostou

Převzetí erbu obce starostou 3. 12. 2004

Symboly obce byly slavnostně předány do rukou starosty obce p. Josefa Andrašovského v Praze 3. prosince 2004 v Parlamentu České republiky panem Lubomírem Zaorálkem, předsedou Poslanecké sněmovny.

Zdůvodnění symbolů obce

Zdůvodnění návrhu erbu a praporu obce heraldikem p. Miroslavem J.V. Pavlů:

Obecní prapor

Prapor obce Urbanice

List tvoří dva svislé pruhy, modrý a zelený, a dva žluté vodorovné pruhy na horním a dolním okraji, široké jednu čtrnáctinu šířky listu. Uprostřed kosmo bílý okoun s červenými ploutveni, šikmo podložený žlutou berlou s bílým sudariem závitem k vlajícímu okraji. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Erb obce

Erb obce Urbanice

V modro-zeleně polceném štítě kosmý stříbrný okoun s červenými ploutvemi, šikmo podložený zlatou berlou závitem doleva se stříbrným sudariem, převýšený zvonem mezi dvěma svěšenými lipovými listy, vše zlaté.