Obecní teploměr

Přihlášení

Dotační tituly

Integrovaný regionální operační program

Ostatní

Z novin

Informace o možnostech získání grantu

Hradec Králové - Pozvaní představitelé obecních úřadů z královéhradeckého okresu se v úterý sešli v Okresní knihovně v Tomkově ulici. Ředitel Jan Pěta a metodička Stanislava Čejková je seznámili s možností získat finanční prostředky ze státního rozpočtu na vybavení jejich obecních knihoven počítači a zavedení internetu.