Obecní teploměr

Přihlášení

Dotační tituly

logo IROP, EU

Integrovaný regionální operační program

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo GS Soft - Gstarcad - Cad program

Upozornění

Vybrané plochy v obci jsou monitorovány kamerovým systémem

Obecní úřad

Přejít na stránku Informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím pro detaily.

Název Obec Urbanice
Důvod a způsob založení Obec je zřízena ústavním zákonem č. 1/1993 a zákonem č. 128/2000 Sb. O obcích
Adresa Urbanice 40, 503 27 Lhota pod Libčany
Číslo účtu
  • 1 080 825 399/0800 Česká spořitelna a.s. Hradec Králové
  • 235 073 589/0300 Poštovní spořitelna a.s. (pouze pro úhradu stočného)
IČO 00 528 986
DIČ ne
Kód obce 513 717
Úřední hodiny čtvrtek 18.00 - 20.00
Adresa e-podatelny ou@urbanice.cz
Prezentace www.urbanice.cz
Starosta Martin Fejks, Ing., mob.: 608 311 780, starosta@urbanice.cz
Zástupce Ladislav Štoček, mob.: 602 701 669, mistostarosta@urbanice.cz
Účetní, administrativní pracovník Vladimír Včelák, Ing., mob.: 774 407 119, urbanice@urbanice.cz
Členové zastupitelstva
  • Richard Bílek
  • Petr Chvojka
  • Luděk Chvojka
  • Stanislav Kohout
  • Milan Košťál st.
  • Jana Růžová, Ing.
  • Jiří Včelák, Ing.