Obecní teploměr

Přihlášení

Dotační tituly

logo IROP, EU

Integrovaný regionální operační program

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo Putování za dědictvím našich předků

Obecní úřad

Přejít na stránku Informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím pro detaily.

Název Obec Urbanice
Důvod a způsob založení Obec je zřízena ústavním zákonem č. 1/1993 a zákonem č. 128/2000 Sb. O obcích
Adresa Urbanice 40, 503 27 Lhota pod Libčany
Číslo účtu
  • 1 080 825 399/0800 Česká spořitelna a.s. Hradec Králové
  • 235 073 589/0300 Poštovní spořitelna a.s. (pouze pro úhradu stočného)
IČO 00 528 986
DIČ ne
Kód obce 513 717
Úřední hodiny čtvrtek 18.00 - 20.00
Adresa e-podatelny ou@urbanice.cz
Prezentace www.urbanice.cz
Starosta Martin Fejks, Ing., mob.: 608 311 780, starosta@urbanice.cz
Zástupce Ladislav Štoček, mob.: 602 701 669, mistostarosta@urbanice.cz
Účetní, administrativní pracovník Vladimír Včelák, Ing., mob.: 774 407 119, urbanice@urbanice.cz
Členové zastupitelstva
  • Richard Bílek
  • Petr Chvojka
  • Luděk Chvojka
  • Stanislav Kohout
  • Milan Košťál st.
  • Jana Růžová, Ing.
  • Jiří Včelák, Ing.