Obecní teploměr

Přihlášení

Dotační tituly

Integrovaný regionální operační program

Ostatní

Organizace

Republikánská strana československého venkova

Založena byla v roce 1909, čítala 68 členů. Prvním předsedou byl až do roku 1914 Alois Salavec, rolník z č. p. 14. Důvěrníkem byl Josef Matějka, rolník z č. p. 11.

Během války se organizace rozešla. Teprve v březnu 1919 byla zase znovu vybudována se 74 členy. Předsedou byl zvolen Alois Salavec, rolník a důvěrníkem Josef Střebešovský, také rolník. Od roku 1920 následkem změny stanov byl místo předsedy volen důvěrník.

Měla za účel seznamovat členy se všemi novými vládními nařízeními, s dalšími politickými věcmi a hlavně otázkami týkajícími se rolnického stavu.

Sdružení dorostu republikánské strany

Sdružení bylo založeno roku 1918. Prvním předsedou, až do roku 1921, byl Čeněk Novák. Jednatel Josef Střebešovský ml.

Účelem bylo prohlubování vzdělání členstva. Především pořádáním společenských schůzek, přednášek, divadel a zábav. Během času proto uspořádalo několik divadel, veřejných přednášek a kursů

Uspořádalo slavnost sázení Lípek Svobody, svým nákladem postavilo Památník padlým v I. světové válce a roku 1920 založilo knihovnu. Tu roku 1921 společně s pomocí obce zveřejnilo občanům.