Obecní teploměr

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo GS Soft - Gstarcad - Cad program

Upozornění

Vybrané plochy v obci jsou monitorovány kamerovým systémem

Přihlášení

Oznámení o projednání Závěrečného účtu Obce Urbanice za rok 2016

Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti Obce Urbanice a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO, pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

Závěr: Při přezkoumání hospodaření „Obce Urbanice“ nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Podklady k závěrečnému účtu dále vyjmenované jsou k nahlédnutí v sídle Obce Urbanice v úředních hodinách (vždy ve čtvrtek od 18 do 20 hod.)

Vyvěšeno: 12. 5. 2017

Sejmuto: 31. 5. 2017

PřílohaVelikost
01_fin2-12m.pdf410.07 KB
00_zaverecny_ucet.pdf220.21 KB
02_rozvaha.pdf78.3 KB
03_priloha.pdf1.2 MB
04_vysledovka.pdf71.28 KB
05_inventura_2016.pdf306.81 KB
06_audit_urbanice_06.04.2016.pdf1.21 MB