Obecní teploměr

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo GS Soft - Gstarcad - Cad program

Upozornění

Vybrané plochy v obci jsou monitorovány kamerovým systémem

Přihlášení

Oznámení o veřejném projednání návrhu Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

Vyvěšeno: 09.12.2010

Sejmuto:   31.12.2010

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení

územního plánování, jako příslušný orgán územního plánování, dle § 7 odst. 1, písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen zákon“), ve znění pozdějších předpisů oznamuje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 a § 22 stavebního zákona, že se o upraveném a posouzeném návrhu Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, které je návrhem opatření obecné povahy, bude konat veřejné projednání v úterý dne 1. února 2011 v 9:00 hodin v Kongresovém, výstavním a společenském centru Aldis, Eliščino nábřeží 375, 500 02 Hradec Králové.

Dokumentace Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, která je návrhem opatření obecné povahy s odůvodněním, v souladu s ustanovením § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, obsahujícím i vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje na udržitelný rozvoj území, je vystavena k veřejnému nahlédnutí:

a) na webových stránkách kraje:

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/rozvojove-dokumenty/navrhy-koncepci/navrh-zasad-uzemniho-rozvoje-kralovehradeckeho-kraje-pro-verejne-projednani-38280/

b) nebo v listinné podobě:

na odboru územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, budova RegioCentra Nový pivovar, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, kancelář č. N2.416 (2.NP).

 

PřílohaVelikost
oznameni_o_verejnem_projednani_zur_kh_kraje_-_obce.pdf83.03 KB