Obecní teploměr

Přihlášení

Mikroregion urbanická brázda

Dotační tituly

logo IROP, EU

Integrovaný regionální operační program

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo GS Soft - Gstarcad - Cad program

Upozornění

Vybrané plochy v obci jsou monitorovány kamerovým systémem

Oznámení o vyvěšení Závěrečného účtu Obce Urbanice za rok 2019

Oznámení o vyvěšení Závěrečného účtu Obce Urbanice za rok 2019
Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti Obce Urbanice a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO, pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Závěr: Při přezkoumání hospodaření „Obce Urbanice“ nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Podklady k závěrečnému účtu dále vyjmenované jsou k nahlédnutí v sídle Obce Urbanice v úředních hodinách (vždy ve čtvrtek od 18 do 20 hod.)

Vystavené dokumenty:
- 1_fin_2-12-m 2019.pdf
- 2_rozvaha 2019.pdf
- 3_priloha 2019.pdf
- 4_vysledovka 2019.pdf
- 5_2019_inventura.pdf
- 6_audit_urbanice_2019.pdf
- 7_zaverecny_ucet_obce_2019.pdf

 

PřílohaVelikost
01_fin212m_2019.pdf446.35 KB
02_rozvaha_2019.pdf83.06 KB
03_priloha_2019.pdf1.27 MB
04_vysledovka_2019.pdf76.2 KB
05_inventurni_zapis_k_31.12.2019.pdf520.57 KB
06_2020-05-06_zprava_z_auditu_urbanice_2019.pdf473.49 KB