Obecní teploměr

Přihlášení

Dotační tituly

logo IROP, EU

Integrovaný regionální operační program

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo GS Soft - Gstarcad - Cad program

Upozornění

Vybrané plochy v obci jsou monitorovány kamerovým systémem

Oznámení VP návrhu aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, jako příslušný orgán územního plánování, dle § 7 odst. 1, písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), v souladu s ustanoveními § 42 odst. 4 a § 39 odst. 1 stavebního zákona oznamuje, že byl zpracován návrh Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje pro veřejné projednání, včetně vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje je povinen podle požadavku § 39 odst. 1 stavebního zákona doručit oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje veřejnou vyhláškou podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen “správní řád“).
 
Příloha:
Veřejná vyhláška ze dne 19. 10. 2020, č. j. KUKHK – 30405/UP/2020 (Hof)
PřílohaVelikost
verejna_vyhlaska_priloha.pdf141.21 KB