Obecní teploměr

Přihlášení

Dotační tituly

Integrovaný regionální operační program

Ostatní

Památník Padlých

Památník byl postaven na oslavu osamostatnění naší republiky a zároveň jako památník místním padlým spoluobčanům v I. světové válce. Postaven byl 13. května 1920 místním sdružením Dorostu republikánského venkova nákladem 6 200 Kč.

rok dříve 6. května 1919 se konala slavnost za účasti Sboru dobrovolných hasičů a tělocvičné jednoty Sokol z Praskačky. Při této slavnosti se sázely 2 lípy Svobody. Byly sazeny do pozadí památníku. Lípy mají do budoucnosti hlásat vzpomínku na naší samostatnost a osvobození od jha německého.

Celý památník byl zhotoven z pískovce od kamenického mistra Josefa Hilseho z Pouchova. Váží 96 mtq. Představuje přírodní kámen vyrostlý do výše 420 m. Do kamene je vytesáno Masarykovo poprsí v lipové ratolesti. Dále pod ním je znak československé republiky. Nahoře na vršku se vznáší Sokol s roztaženými křídly.

Slavnosti se zúčastnil praskatecký Sokol i s okolními jednotami, veřejným cvičením prostým a cvičením na nářadí. Jako slavnostní řečník zde o významu památníku promluvil nadporučík Ruských legií pan František Lanč, přidělený velitelství 7. pěší divize v Hradci Králové. Slavnosti se zúčastnilo také mnoho lidí z okolí. Akci uspořádalo místní obecní zastupitelstva, se starostou Josefem Novákem v čele.

Nesmíme zapomenout na dar Josefa Perného. Tento muž, než zemřel v roce 1919, ve své závěti odkázal 1 000 Kč na tento pomník. Samozřejmě i obětavost místních občanů slavnost podpořila. Ze slavnosti zbylo celých 2 200 Kč. Dorost z nich daroval Sokolu v Praskačce 1 000 Kč. Za zbytek byla zakoupena knihovna.

Odstranění obrazu prezidenta poprvé

Rok 1940. Druhá světová válka. Bylo vydáno nařízení, aby veškeré pomníky a sochy bývalých prezidentů Masaryka a Beneše byly ihned odstraněny nebo upraveny. Upraveny měly být tak, aby nebylo poznat co socha dříve představovala. Dodatek nařízení zněl jednoduše: "Při nevyplnění rozkazů - zastřelit".

Náš pomník nesl vytesané poprsí presidenta Masaryka se státním znakem. Pro se uvedené nařízení vztahovalo i na nás. Nařízení hrozící smrtí však lze obejít. Tehdejší starosta Novák a kronikář František Charvát řešili problém jinak. Nyní cituji pár řádků popisujících situaci z pamětní knihy obce:

"Celé poprsí i státní znak obalil jsem papírem, přes to všechno jsem přetáhl drátěnou síť, obhodil kameninovou omítkou, aby to mělo barvu kvádru a utvořil jsem tak desku uprostřed pomníku, že to vyhlíželo jakoby na desce mělo býti teprve cosi napsáno. Jsme přesvědčeni, že ani oko nejlepšího špicla nepřijde na to, co se za deskou skrývá. Toto jsme provedli v důvěře ku věci a dob příštích, které snad se zase pro nás a náš národ utvoří tak jak bychom si přáli."

18. května 1945 byl pomník presidenta Masaryka opět odhalen. Vlastně jen hlava a poprsí.

Odstranění obrazu prezidenta podruhé

Prvně vše prošlo bez problémů. 8 let později v roce 1953 to bylo ale horší. Po odstranění pomníku prezidenta Masaryka v Hradci Královém (Masarykovo náměstí) byl zde 6. července 1953 z pomníku osvobození odsekán obraz Masaryka.

Kronikář k odstranění obrazu prezidenta napsal: "Při psaní tohoto článku vzpomínám, co to bylo slávy, co lidstva přišlo přivítat svého prvního presidenta, když po válce přijel navštívit Hradec Králové a co když 7. března 1925 kladl se základní kámen ku postavení Masarykova pomníku. Z jakých důvodů byl pomník odstraněn a v případě našeho proč byl upraven - není mě známo."

Upravený památník - bez obrazu prezidenta Masaryka v lipové ratolesti.
Původní provedení památníku padlým spoluobčanlm a osvobození.