Obecní teploměr

Přihlášení

Dotační tituly

Integrovaný regionální operační program

Ostatní

Pomník Mistra Jana Husa

Okraj obecního lesa při cestě k Pašátu. Dne 30. června 1929 zde byl odhalen památník k poctě Mistra Jana Husa. Památník dal na vlastní náklad postavit Sbor dobrovolných hasičů.

Je na něm vytesána hlava mučedníka Mistra Jana Husa obrácena směrem ke vsi. Pod ní je vytesán úryvek jež kdysi (1415) psal Mistr Jan Hus z vězení v Kostnici všem věrným Čechům. Úryvek je zní: "Také prosím Vás, abyste se milovali, dobrých násilím tlačiti nedali a pravdy každému přáli." Na druhé straně je vytesán nápis: "Věnoval Sbor dobrovolných hasičů v Urbanicích 1929."

V základech pomníku je zapečetěná schránka. Obsahuje pamětní spis následujícího obsahu:

Tento památník jest postaven pro udržování dobré paměti na našeho národního velikána Mistra Jana Husa upáleného 6tého července l. p. 1415 v Kostnici na břehu řeky Rýna ve Švýcarsku. Postavil sbor dobrovolných hasičů v Urbanicích vlastním nákladem dne 30. června 1929 v 11tém roce trvání republiky Československé jejímž prezidentem jest Tomáš Gar. Masaryk. Místo pro postavení památníku propůjčila blahovolně až do konce všech věků obec Urbanice. Veškerou práci spojenou s vykopávkou základů až po práci sochařskou z kamene konali všichni členové sboru každý dle svých schopností zdarma. Přispívající členové pak zase propůjčení povozů ku dovozu potřebného materiálu a. p. Práci sochařskou z kamene provedla sochařská a kamenická firma V. Škoda v Hradci Králové.

Ve sboru dobrovolných hasičů v Urbanicích jsou té doby členové:

Činní: Malíř Josef čp.38, Pecen Jan čp.54, Charvát František čp.7, Pleskot Václav čp.51, Matějka František čp.24, Vondráček Josef čp.53, Malíř Antonín čp.2, Patočka Josef čp.52, Šejvl František čp.18, Šotola Vincenc čp.44, Drnek František čp.31, Romaněnko Dimitrij čp.8, Straka Jan čp.48, Knejp Václav čp.29, Holman Josef čp.33.

Přispívající: Matějka Josef čp.12, Novák Josef čp.32, Vodička Josef čp.6, Řehounek František čp.36, Kramář František čp.29, Matějka František čp.24, Pechánek Josef st. čp.11, Voženílek Čeněk čp.45, Patočka Václav čp.47, Salavec Alois čp.16, Holman Karel čp.33, Burda Václav čp.21, Koutník Josef st. čp.1, Pechánek Josef čp.11, Patočka Jan čp.20, Řehounek František čp.22, Košťál František čp.4, Koutník Josef ml. čp.1, Gregor František čp. 43, Lehký Alois čp.39, Koutník Josef ml. čp.22, Knězova Marie čp.23, Česák František čp.16, Holenský František čp.33, Hlaváček František čp.28, Matějka Josef čp.30, Střebešovský Josef čp.10, Matějka Josef ml. čp.12, Matějka Václav čp.57, Vyleťal Antonín čp.3.

V Urbanicích dne 30. června 1929.

K památníku se v minulosti pořádaly vždy 6. července, za účasti spolku a mnoha občanů z obce a okolí, lampiónové průvody. Slavnostní proslovy držel duchovní církve československé. Závěrem byla symbolicky zapálena hranice.

Pomník Mistra Jana Husa