Obecní teploměr

Přihlášení

Dotační tituly

Integrovaný regionální operační program

Ostatní

Zvonička

Historie vzniku obecního zvonku známa není. Na zvonečku ale byl uvedený letopočet Léta Páně 1803.

V místě kamenného pomníku Božích muk také stávala dřevěná zvonice. Jednalo se o vysoký dubový, na hoře rozsochatý sloup, na němž byla připevněna stříška. V rozsochách byl zavěšen zvonek. Zvonička tohoto popisu zde stála od roku 1860.

Časem chátrala. To když už hrozilo spadnutí, byla vystavěna zvonička nová. Bylo to v roce 1929. Stavbu uspíšili majetníci pozemků, kteří se ve prospěch stavby zřekli honebného. Obec doplatila zbytek. Náklad obce činil 4 049 Kč 45 hal.

Během II. světové války, přesněji v roce 1942, bylo mezi nařízeními z vrchu nařízení, kde se přikazovalo sbírání kovů a zabírání zvonů k válečným účelům. I náš obecní zvonek, který vyzváněl přes 100 let našim otcům a matkám na poslední cestu na Libčanský hřbitov, dozvonil. Bylo to 29. března ve 3 hodiny odpoledne. Byl sundán dolů, aby byl odvezen a roztaven pro německé válečné potřeby.

Místní zvonička