Poplatky 2021

Informace o poplatcích a platbách obci v roce 2021.

Svoz komunálního odpadu

Poplatek za svoz komunálního odpadu (SKO):

 • Poplatek je stanoven dle vyhlášky č. 2/2020, jejíž platnost je od 1. 7. 2020.
 • Základní sazba je 600 Kč na osobu.
 • Pro seniory (věk nad 70 let) je stanovena sazba 300 Kč.
 • Pro děti do 6ti let včetně je sazba 0 Kč

Určení počtu nádob

Počet nádob je stanoven na základě statistiky a doporučení svozové společnosti a Obec jej uvažuje takto:

 • na každý dům (číslo popisné) je uvažována jedna nádoba pro každé čtyři obyvatele bez rozdílu věku,
 • nebo na každou bytovou jednotku zapsanou v katastru nemovitostí je uvažována jedna nádoba pro každé čtyři obyvatele bez rozdílu věku,
 • na stavbu určenou k individuální rekreaci je uvažována jedna nádoba bez ohledu na počet osob, které stavbu využívají,
 • na bytovou jednotku nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, nepřipadá žádná nádoba.

V individuálních případech se počet nádob řeší na základě osobní dohody.

Nově budou sváženy pouze nádoby 120 l.

Frekvence svozu

Frekvence svozu komunálního odpadu je uvažována po celý rok stejně 1x za 14 dní, vždy v pondělí v lichý týden.

Plasty (žluté kontejnery) jsou sváženy vždy v úterý, každý týden.

Papír (modré kontejnery) je svážen 1x za 14 dní ve čtvrtek, vždy v lichý týden jako SKO.

Roční provoz a pronájem dalších svozových nádoby

 • Úhrada za provoz 1. další nádoby u čísla popisného nebo bytové jednotky je stanovena na 300 Kč (součástí je pronájem a vyvezení v rozsahu svozového planu).
 • Úhrada za provoz 2. další nádoby u čísla popisného nebo bytové jednotky je stanovena na 2 000 Kč (součástí je pronájem a vyvezení v rozsahu svozového planu). Cena 2 000 Kč nákladově odpovídá 90 % ceny za roční svoz jedné nádoby 120 l.

Vždy je uvažováno s poskytnutím nádoby 120 l na SKO od obce, to i v případě využívání vlastních nádob.

Označení nádob

Všechny nádoby pro svoz odpadu musí být řádně označeny:

 • číslem popisným na přední straně popelnice, přičemž výška písma musí být alespoň 10 cm,
 • samolepící etiketou (známkou), která je nezbytná pro vyvezení nádoby svozovou firmou, samolepící etiketu získá poplatník od obecního úřadu pouze v případě, že nemá vůči obci nedoplatky (za svoz komunálního odpadu a za stočné).

Frekvence svozu nádob a jejich počet je volen tak, aby podporoval třídění SKO. Rodina o čtyřech osobách, pokud třídí svědomitě odpad a netopí uhlím, vystačí s nádobou 120 l/měsíc.

Platby – Svoz komunálního odpadu

Doporučujeme používat poplatkový asistent na www.urbanice.cz/pa

Platbu, prosíme, provádějte buď hotově na Obecním úřadě, nebo platbou na účet vedený u České spořitelny v Hradci Králové, jehož číslo je: 1080825399/0800. V případě platby na účet je třeba uvést následující platební znaky:

 • variabilní symbol – číslo popisné (arabskými číslicemi číslo popisné),
 • specifický symbol – 01 (arabskými číslicemi číslo nula jedna, rozlišovací znak pro platbu komunálního odpadu),
 • poznámka určená příjemci platy – textový popis platby – např. SKO 3x600+1x250.

Platbu za směsný komunální odpad je v případě bezhotovostního převodu nutno platit samostatně. Nelze ji sloučit s platbou dalších poplatků.

Poplatky ze psů

Platby – poplatek za psy

Je stanovena dle vyhlášky č. 1/2020, jejíž platnost je od 1. 7. 2020. Sazba je:

 • 60 Kč za prvního psa
 • 120 Kč za druhého a dalšího psa

Platbu, prosíme, provádějte buď hotově na Obecním úřadě, nebo platbou na účet vedený u České spořitelny v Hradci Králové, jehož číslo je: 1080825399/0800. V případě platby na účet je třeba uvést následující platební znaky:

 • variabilní symbol – číslo popisné (arabskými číslicemi číslo popisné),
 • specifický symbol – 02 (arabskými číslicemi číslo nula dva, rozlišovací znak pro platbu poplatku ze psů),
 • poznámka určená příjemci platy – textový popis platby – např. PSI 1x60+2x120.

Platbu za poplatek ze psů je nutno platit samostatně. Nelze ji sloučit s platbou dalších poplatků.

Stočné

Platby – stočné

Je stanovena dle aktuální kalkulace ceny stočného v souladu s vyhláškou č. 5/2020, jejíž platnost je od 1. 7. 2020.

Zákon o vodovodech a kanalizacích v § 19 praví, že pokud není množství odpadních vod měřeno, předpokládá se, že odběratel vypouští do kanalizace takové množství vody, které odpovídá zjištění na vodoměru nebo směrným číslům roční potřeby vody. V případě, kdy je měřen odběr z vodovodu, ale je také možnost odběru z jiných zdrojů, použijí se ke zjištění spotřeby vody směrná čísla roční potřeby. Směrné číslo je 36 m3/osobu/rok.

Sazba za stočné je pro rok 2021 stanovena shodně jako pro předchozí rok, tj. je stanovena částkou 16,67 Kč/m3, což při výše uvedených 36 m3/osobu/rok činí: 36 x 16,67 = 600 Kč/osoba/rok.

Platbu, prosíme, provádějte buď hotově na Obecním úřadě, nebo platbou na účet vedený u Poštovní spořitelny v Hradci Králové, jehož číslo je: 235073589/0300. V případě platby na účet je třeba uvést následující platební znaky:

 • variabilní symbol – číslo popisné (arabskými číslicemi číslo popisné),
 • specifický symbol – 03 (arabskými číslicemi číslo nula tři, rozlišovací znak pro platbu stočného),
 • poznámka určená příjemci platy – textový popis platby – např. STOČNÉ 4x600.

Platbu stočného je nutno platit samostatně. Nelze ji sloučit s platbou dalších poplatků.

Ostatní platby

dočasný zábor veřejného prostranství pro stavební práce, apod. (každý započatý m2 a den) 5 Kč/m2/den
dočasný zábor pro jiný účel (každý započatý m2 a den; nevztahuje se na parkování) 10 Kč/den
zapůjčení 12m pojízdného výsuvného žebříku 100 Kč/den
pronájem Místního Kulturního domu (kauce 5 000 Kč) 500 Kč/den
zapůjčení židlí 2 Kč/den
zapůjčení stolu (kuchyňský) 10 Kč/den

Platby jsou prováděny po vrácení/předání majetku zpět na úřadě hotovostní platbou.

PřílohaVelikost
Provozní informace o výběru poplatků v roce 2021219.81 KB

Rychlé odkazy

Obecní úřad – kontakt | Poplatky 2021 | Mobilní rozhlas | Celá úřední deska | Vyhlášky | Rozpočet | Poskytování informací | Volby a referenda | Historie | Kultura | Volný čas | Místní knihovna

Facebook | Hlášení rozhlasu – Urbanice | Mobilní rozhlas – Urbanice | SDH Urbanice

Mikroregion Urbanická brázda | Tržnice Venkova | MAS Hradecký venkov