Obecní teploměr

Přihlášení

Mikroregion urbanická brázda

Dotační tituly

Integrovaný regionální operační program

Ostatní

Převzetí obecních symbolů starostou

Symboly obce byly slavnostně předány do rukou starosty obce p. Josefa Andrašovského v Praze 3. prosince 2004 v Parlamentu České republiky panem Lubomírem Zaorálkem, předsedou Poslanecké sněmovny.

Uděleny byly v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., § 29 odst.3) o obcích (Obecní zřízení), a v souladu s § 29 odst. 3) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.

Převzetí erbu obce starostou 3. 12. 2004
Převzetí erbu obce starostou 3. 12. 2004
Převzetí erbu obce starostou 3. 12. 2004
Převzetí erbu obce starostou 3. 12. 2004
Převzetí erbu obce starostou 3. 12. 2004
Převzetí erbu obce starostou 3. 12. 2004
Převzetí erbu obce starostou 3. 12. 2004