Obecní teploměr

Přihlášení

Mikroregion urbanická brázda

Dotační tituly

logo IROP, EU

Integrovaný regionální operační program

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo GS Soft - Gstarcad - Cad program

Upozornění

Vybrané plochy v obci jsou monitorovány kamerovým systémem

Příloha č. 1 k Obecně závazné vyhlášce obce Urbanice č. 1/2004

Výpočet rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu obce Urbanice k obecně závazné vyhlášce obce Urbanice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Postup výpočtu:

Náklady za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2003 na území obce Urbanice jsou 122 443,50 Kč.

Počet fyzických osob, které mají v obci Urbanice trvalý pobyt je 328

Počet staveb sloužících k individuální rekreaci na území obce Urbanice, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba je 2

Výpočet: 122 443,50 : 330 = 371 Kč/osobu

Skutečné náklady obce Urbanice na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2003 jsou 371 Kč/osobu.

Částka stanovená na základě skutečných nákladů obce Urbanice na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu předchozího roku (2003) činí 371 Kč na osobu (poplatníka) a objekt k individuální rekreaci, uvedenou v článku 2 obecně závazné vyhlášky obce Urbanice.

V Urbanicích 15. 10. 2004