Příloha č.1: Výpočet rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu obce Urbanice

Výpočet rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu obce Urbanice k obecně závazné vyhlášce obce Urbanice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Postup výpočtu

Náklady za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2000 na území obce Urbanice jsou 75 483,30 Kč.

Počet fyzických osob, které mají v obci Urbanice trvalý pobyt je 312.

Počet staveb sloužících k individuální rekreaci na území obce Urbanice, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba je 2.

Výpočet: 75 483,30 / 314 = 240 Kč/osobu

Skutečné náklady obce Urbanice na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2000 jsou 240 Kč/osobu.

Částka stanovená na základě skutečných nákladů obce Urbanice na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu předchozího roku (2000) činí 240 Kč na osobu (poplatníka) a objekt k individuální rekreaci, uvedenou v článku 2 obecně závazné vyhlášky obce Urbanice.

Rychlé odkazy

Obecní úřad – kontakt | Poplatky 2021 | Mobilní rozhlas | Celá úřední deska | Vyhlášky | Rozpočet | Poskytování informací | Volby a referenda | Historie | Kultura | Volný čas | Místní knihovna

Facebook | Hlášení rozhlasu – Urbanice | Mobilní rozhlas – Urbanice | SDH Urbanice

Mikroregion Urbanická brázda | Tržnice Venkova | MAS Hradecký venkov