Obecní teploměr

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo GS Soft - Gstarcad - Cad program

Upozornění

Vybrané plochy v obci jsou monitorovány kamerovým systémem

Přihlášení

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje

Jako příslušný úřad dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, jsme obdrželi informaci o vydání stanoviska SEA ke koncepci "Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje", která byla podrobena procesu posuzování vlivů na životní prostředí, blíže viz příloha.
Na základě návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví, vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územně samosprávných celků, veřejnosti a výsledků veřejného projednání vydal příslušný úřad stanovisko.
Do stanoviska lze také nahlédnout v informačním systému SEA na internetových stránkách http://cia.cenia.cz/seaJkoncepce/prehled.php, kód koncepce MZPO88K.
Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů.
Vyvěšeno 20100228
Sejmuto  20100317

PřílohaVelikost
20100226_Stanovisko_RIS_KHK_podpis.pdf393.31 KB