Obecní teploměr

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo GS Soft - Gstarcad - Cad program

Upozornění

Vybrané plochy v obci jsou monitorovány kamerovým systémem

Přihlášení

Rekonstrukce chodníků - oznámení

V rámci trvale udržitelného rozvoje obce Urbanice probíhá v současnosti zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci chodníků. Plánovaná část chodníků řešená v této etapě je chodník od č.p. 2  až k č.p. 12 - směrem na Libčany. Cílem projektu je vybudování nového a rekonstrukce stávajícího chodníku v obci Urbanice, který propojí severozápadní část obce s centrem a zajistí napojení na již existující chodníky směrem k sousední obci Praskačka, kde se nachází občanská vybavenost i zastávky hromadné dopravy. Cílem je svedení chodců mimo silnici III. třídy a tím zvýšení bezpečnosti chodců a zpřehlednění dopravy.

Představení záměru je možné na každé schůzi zastupitelstva nebo v úředních hodinách obce.

Projednáno na zastupitelstvu 28. 4. 2016.