Obecní teploměr

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo GS Soft - Gstarcad - Cad program

Upozornění

Vybrané plochy v obci jsou monitorovány kamerovým systémem

Přihlášení

Rozpočet pro rok 2002

Rozpočet obce pro rok 2002 je zpracován jako vyrovnaný, kdy příjmy i výdaje jsou navrhovány ve výši 1 635,60 tisíc Kč.

Příjmy (v tisících Kč)
Třída 1 Daňové příjmy 1 444,70
Třída 2 Přijaté dotace ze SR 60,50
Třída 3 Nedaňové příjmy 14,30
Třída 4 Kapitálové příjmy 3,70
Příjmy celkem 1 523,20
Zapojení zůstatku (v tisících Kč)
Zapojení zůstatku minulého roku 2001 112,40
Celkem zůstatek roku 2001 642,60
Výdaje (v tisících Kč)
Třída 5 Běžné neinvestiční výdaje 958,90
Třída 6 Kapitálové výdaje 76,70
Třída 8 Splátka úvěru 600,00
Výdaje celkem 1 635,60