Obecní teploměr

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo GS Soft - Gstarcad - Cad program

Upozornění

Vybrané plochy v obci jsou monitorovány kamerovým systémem

Přihlášení

Rozpočet pro rok 2006

Rozpočet je plánován jako vyrovnaný.

Příjmová strana rozpočtu (tis. Kč)

 • třídy 1 - 1 623,40
 • třídy 2 - 43,00
 • třídy 3 - 0,00
 • třídy 4 - 4,90
 • Příjmy celkem 1 671,30

Výdajová strana rozpočtu

 • třídy 5 - 1 582,10
 • třídy 6 - 20,00
 • mezisoučet - 1 602,10
 • Financování třídy 8 - 69,20
 • Výdaje celkem 1 671,30
 • Zapojení zůstatku roku 2005 559,30
 • Splátka úvěru 628,40
 • Financování docházky žáků do ZŠ je bráno jako předběžné, plánováno je s cca 125,00 tis. Kč. Tato částka bude upravena a doplněna dle konkrétních hodnot (za Praskačku a Hradec Králové), až budou známé přehledy dle jednotlivých škol. Jakékoliv změny vázaných položek budou řešeny rozpočtovým opatřením.