Obecní teploměr

Přihlášení

Dotační tituly

logo IROP, EU

Integrovaný regionální operační program

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo GS Soft - Gstarcad - Cad program

Upozornění

Vybrané plochy v obci jsou monitorovány kamerovým systémem

Sběr Oblečení pro Diakonii Broumov a Použitého textilu

Upozornění: Na sběrném místě č. 2, naproti Obecnímu úřadu, byly v průběhu září nainstalovány dva nové kontejnery. Kontejner pro Diakonii Broumov (oranžový), je sběr nepotřebného šatstva, které lze dále užívat. Do oranžového kontejneru patří oblečení (ale také obuv, nerozbité hračky, apod.), které je možné použít a v rámci charity upotřebit. Oděvy, obuv, hračky je vhodné do kontejneru dávat zabalené v taškách případně jiných obalech, které se v kontejneru nerozbalí.
Kontejner na Použitý textil (modrý), je sběr použitého textilu jako druhotné suroviny. Do modrého kontejneru patří jakýkoliv neznečištěný textil, který slouží jako druhotná surovina a tedy nebude dále nošen.