Obecní teploměr

Přihlášení

Dotační tituly

logo IROP, EU

Integrovaný regionální operační program

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo Putování za dědictvím našich předků

Stručný přehled výše plateb za služby a poplatky v obci Urbanice

odvoz odpadu  -  dospělí                                               400 Kč/osoba, rok
odvoz odpad  -  dítě do 6 let                                          200 Kč/osoba, rok
odvoz odpad  -  dospělí věk nad 75 let                        200 Kč/osoba, rok
odvoz druhé a další popelové nádoby                        250 Kč/ks/rok
stočné bez rozdílu věku                                                  400 Kč/osoba, rok
pes                                                                                        40 Kč/rok
další pes                                                                            100 Kč/rok
veřejné prostranství - pronájem                                         2 Kč/m2, den
veř. prostranství - uložení stav.materiálu                     100 Kč/rok    (podmínkou je vydané stavební povolení či provádění oprav RD)
zapůjčení 12 m pojízdného výsuvného žebříku             30 Kč/den
pronájem kulturáku                                                          250 Kč/den
zapůjčení židlí na akci                                                          2 Kč/den
zapůjčení stolu                                                                   10 Kč/den
plastová popelová nádoba 120 l (prodej)                     450 Kč/ks

 

Platby je také možno provádět bezhotovostním převodem na tyto účty:

účet u ČS, a.s. - číslo účtu: 1080825399 / 0800 ( popel, pes, atd. - ostatní platby)
účet u PS, a.s. - číslo účtu:  235 073 589 / 0300 (pouze pro stočné)