Obecní teploměr

Přihlášení

Dotační tituly

logo IROP, EU

Integrovaný regionální operační program

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo Putování za dědictvím našich předků

Fotografie, Dokumenty, Technika, Členové, Soutěže

100. výročí založení SDH

Dne 14. 7. 2007 Sbor dobrovolných hasičů pořádá soutěž u příležitosti 100. výročí založení sboru.

2. Memoriál Miroslava Pekárka, Březhrad 2. dubna 2005

Dne 2.dubna v sobotu se konal jiz 2. rocník Memoriálu Miroslava Pekárka. Za krásného počasí se zde sešlo 15 družstev dětí a 16 družstev mužů. Nechyběly jako v loni 2 družstva žen z Březhradu.

Okrsková soutěž, Plačice 24. dubna 2004

V sobotu dne 24.4.2004 se v Plačicích konalo I.kolo okrskové soutěže okrsku Hradec Králové.

1. Memoriál Miroslava Pekárka, Březhrad 3. dubna 2004

V sobotu dne 3.4.2004 proběhl v Březhradě 1.ročník Memoriálu Miroslava Pekárka. Soutěže v požárním útoku dle pravidel požárního sportu se zúčastnilo 27 družstev. Z toho 11 družstev žáků, 14 můžů a 2 družstva žen.

V kategorii starších žáků se na 1.místě umístilo domácí družstvo A z Březhradu, na 2.místě družstvo B a 3. děti z Čeperky.

XVII. Hasičský ples

Uspořádán bude v sokolovně v Praskačce se začátkem v 20:00.