Obecní teploměr

Přihlášení

Dotační tituly

logo IROP, EU

Integrovaný regionální operační program

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo Putování za dědictvím našich předků

Hospodaření, Inventarizace, Rozpočet, Poplatky, Poskytování informací, Komise, Urbanistická studie, Volby a referenda, Vyhlášky, Výroční zpráva, Úřední deska, Hlášení rozhlasu, Formuláře a tiskopisy, Zápisy ze zasedání, Statistické informace, Výběrové řízení

Příloha č. 1 k Obecně závazné vyhlášce obce Urbanice č. 1/2004

Výpočet rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu obce Urbanice k obecně závazné vyhlášce obce Urbanice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Zápis ze zasedání zastupitelstva - 26. 8. 2004

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Urbanice ze dne 26.8.2004 (na Obecním úřadě).

Zápis ze zasedání zastupitelstva - 24. 6. 2004

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Urbanice ze dne 24.6.2004 (na Obecním úřadě).

Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2004

ObecOkrsek
513717 (Urbanice) 1

Podrobnější informace naleznete na www.volby.cz

Informace ke volbám do Evropského parlamentu 2004

Volební okrsek číslo 001 Urbanice
Sídlo voleb.okrsku Obec Urbanice
Místo konání voleb Kulturní dům v Urbanicích
Den konání voleb 11.6.2004 12.6.2004
Doba konání voleb 14,00 - 22