Obecní teploměr

Přihlášení

Dotační tituly

logo IROP, EU

Integrovaný regionální operační program

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo Putování za dědictvím našich předků

Hospodaření, Inventarizace, Rozpočet, Poplatky, Poskytování informací, Komise, Urbanistická studie, Volby a referenda, Vyhlášky, Výroční zpráva, Úřední deska, Hlášení rozhlasu, Formuláře a tiskopisy, Zápisy ze zasedání, Statistické informace, Výběrové řízení

Inventarizace za rok 2003

Na základě rozhodnutí starosty obce a v souladu se zákonem o účetnictví byla provedena řádná inventarizace majetku a závazků obce Urbanice. K provedení inventarizace byla jmenována inventarizační komise. Fyzická inventura majetku byla provedena ke dni 31.12.2003. Dokladová inventarizace majetku a závazků byla provedena ke dni 31.12.2003.

Zápis ze zasedání zastupitelstva - 18. 12. 2003

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Urbanice ze dne 18.12.2003 (na Obecním úřadě).

Zápis ze zasedání zastupitelstva - 20. 11. 2003

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Urbanice ze dne 20.11.2003 (na Obecním úřadě).

Zápis ze zasedání zastupitelstva - 26. 6. 2003

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Urbanice ze dne 26.6.2003 (v Kulturním domě).

Veřejná vyhláška: Koncept územního plánu obce Urbanice

Obecní úřad Urbanice oznamuje v souladu s ustanovením § 21 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, projednání konceptu Územního plánu obce Urbanice.