Obecní teploměr

Přihlášení

Dotační tituly

logo IROP, EU

Integrovaný regionální operační program

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo Putování za dědictvím našich předků

Hospodaření, Inventarizace, Rozpočet, Poplatky, Poskytování informací, Komise, Urbanistická studie, Volby a referenda, Vyhlášky, Výroční zpráva, Úřední deska, Hlášení rozhlasu, Formuláře a tiskopisy, Zápisy ze zasedání, Statistické informace, Výběrové řízení

Zápis ze zasedání zastupitelstva - 6. 12. 2001

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Urbanice ze dne 6. 12. 2001 (v Kulturním domě v Urbanicích).

Zápis ze zasedání zastupitelstva - 8. 11. 2001

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Urbanice ze dne 8. 11. 2001 (v Kulturním domě v Urbanicích).

Zápis ze zasedání zastupitelstva - 1. 11. 2001

(na Obecním úřadu)

Koncept urbanistické studie

Obecní úřad Urbanice oznamuje v souladu s § 21 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, projednání konceptu Urbanistické studie.

bude projednán dne 8.listopadu 2001 v 19 hod. v kulturním domě v Urbanicích při zasedání obecního zastupitelstva za přítomnosti zpracovatele Urbanistické studie.

Zápis ze zasedání zastupitelstva - 14. 8. 2001

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Urbanice ze dne 14.8.2001 (na Obecním úřadu)