Obecní teploměr

Přihlášení

Dotační tituly

logo IROP, EU

Integrovaný regionální operační program

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo Putování za dědictvím našich předků

Hospodaření, Inventarizace, Rozpočet, Poplatky, Poskytování informací, Komise, Urbanistická studie, Volby a referenda, Vyhlášky, Výroční zpráva, Úřední deska, Hlášení rozhlasu, Formuláře a tiskopisy, Zápisy ze zasedání, Statistické informace, Výběrové řízení

Návrh zadání Územního plánu obce Urbanice

Obecní úřad Urbanice oznamuje v souladu s § 20 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, projednání návrhu Zadání územního plánu obce Urbanice.

Veřejná vyhláška

Návrh územního plánu obce bude projednán dne 09. května 2002 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Kulturního domu Urbanice.

Zápis ze zasedání zastupitelstva - 14. 3. 2002

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Urbanice ze dne 14.3.2002 (na Obecním úřadu).

O místním poplatku z odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška obce Urbanice č. 1/2002 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Zápis ze zasedání zastupitelstva - 31. 1. 2002

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Urbanice ze dne 31.1.2002 (na Obecním úřadu)

Zápis ze zasedání zastupitelstva - 17. 1. 2002

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Urbanice ze dne 17.1.2002 (na Obecním úřadu)