Obecní teploměr

Přihlášení

Dotační tituly

logo IROP, EU

Integrovaný regionální operační program

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo Putování za dědictvím našich předků

Upozornění

Vybrané plochy v obci jsou monitorovány kamerovým systémem

Hospodaření, Inventarizace, Rozpočet, Poplatky, Poskytování informací, Komise, Urbanistická studie, Volby a referenda, Vyhlášky, Výroční zpráva, Úřední deska, Hlášení rozhlasu, Formuláře a tiskopisy, Zápisy ze zasedání, Statistické informace, Výběrové řízení

Vyhláška č. 1/98 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Obecní zastupitelstvo obce Urbanice schválilo dne 5.5.1998 podle ustanovení § 15 zákona ČNR č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. h), § 16 odst. 1a 2 a § 36 odst. 1 písm. f) zákona ČNR č.

Vyhláška obce Urbanice č. 2/98 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecní zastupitelstvo obce Urbanice se usneslo podle § 36 odst. 1 písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů dne 05.05.1998 vydat podle § 16 odst. 1 tohoto zákona a v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech tuto obecně závaznou vyhlášku.

Vyhláška č. 1/97 o místních poplatcích

Obecní zastupitelstvo v Urbanicích se usneslo dne 11.12.1997 vydat podle §16 a §36 písm. h) zákona č.367/90 Sb. a jeho novely č. 302/92 Sb. o obcích a v souladu se zákonem č. 365/90 Sb., o místních poplatcích, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1

Obec vybírá tyto místní poplatky:

  • poplatek za užívání veřejného prostranství

Vyhláška č. 2/94 o volném pobíhání drobného zvířectva a psů po veřejných prostranstvích

Obecní zastupitelstvo v Urbanicích se usneslo dne 01.02.1994 vydat podle § 16 zákona č.367/90 Sb. a jeho novely č. 302/92 Sb. o obcích tuto obecně závaznou vyhlášku o volném pobíhání drobného zvířectva a psů po veřejných prostranstvích.

Vyhláška č. 2/93 o problematice daní z nemovitostí

Obecní zastupitelstvo v Urbanicích se usneslo dne 25.3.1993 vydat podle § 16 zákona č. 367/90 Sb. o obcích tuto obecně závaznou vyhlášku k problematice daně z nemovitostí.

Čl. 1

Kód katastrálního území obce Urbanice : 732 923

Čl. 2

Příslušný finanční úřad: Hradec Králové