Hospodaření, Inventarizace, Rozpočet, Poplatky, Poskytování informací, Komise, Urbanistická studie, Volby a referenda, Vyhlášky, Výroční zpráva, Úřední deska, Hlášení rozhlasu, Formuláře a tiskopisy, Zápisy ze zasedání, Statistické informace, Výběrové řízení

Vyhláška č. 2/93 o problematice daní z nemovitostí

Obecní zastupitelstvo v Urbanicích se usneslo dne 25.3.1993 vydat podle § 16 zákona č. 367/90 Sb. o obcích tuto obecně závaznou vyhlášku k problematice daně z nemovitostí.

Čl. 1

Kód katastrálního území obce Urbanice : 732 923

Čl. 2

Příslušný finanční úřad: Hradec Králové

Rychlé odkazy

Obecní úřad – kontakt | Poplatky 2021 | Mobilní rozhlas | Celá úřední deska | Vyhlášky | Rozpočet | Poskytování informací | Volby a referenda | Historie | Kultura | Volný čas | Místní knihovna

Facebook | Hlášení rozhlasu – Urbanice | Mobilní rozhlas – Urbanice | SDH Urbanice

Mikroregion Urbanická brázda | Tržnice Venkova | MAS Hradecký venkov