Obecní teploměr

Přihlášení

Dotační tituly

logo IROP, EU

Integrovaný regionální operační program

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo Putování za dědictvím našich předků

Území obce

Celé území leží v rovině o nadmořské výšce 240 m nad mořem. Na severu mírně vystupuje do vrchu porostlého lesem. Vrch o relativní výšce 20 m (260 m nad mořem) je místně nazýván Pašát.

Zdejší půda je hlinitá, úrodná, vhodná pro obilí a cukrovku. Na svahu pod Pašátem a na Kamenici je písčitá až štěrkovitá, proto i méně úrodná. Území obce je vystaveno silnému proudění severovýchodních větrů. Přehled o teplotách přímo na území obce lze získat z obecního teploměru.