Obecní teploměr

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo GS Soft - Gstarcad - Cad program

Upozornění

Vybrané plochy v obci jsou monitorovány kamerovým systémem

Přihlášení

Veřejná vyhláška

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ pro firmu VR STUDIO s.r.o., třída Edvarda Beneše 1415, 500 12 Hradec Králové, (IČo: 25973886), které zastupuje Ing. Vojtěch Rachota, nar. 23.6.1965, třída Edvarda Beneše 1415/29, 500 12 Hradec Králové (dále jen "žadatel") podal dne 30.4.2008 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: "Inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu 26 RD a 12 ŘRD v obci Urbanice" k.ú. Urbanice na pozemku pare. č. 89/4, 95, 110, 289/1 v katastrálním území Urbanice u Praskačky. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební, jako stavební úřad nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 15. července 2008 (úterý) v 9,00 hodin se schůzkou pozvaných na místě stavby. Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební, úřední dny: pondělí a středa od 8 hod. do 17hod.).

PřílohaVelikost
06ca7cf870ecb25bd63c7257caacd026-20080616_urbanice_nova_vystavba.pdf369.51 KB