Veřejná vyhláška ke změně využití pozemku č. p. 69 na dětské hřiště v Urbanice

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ pro Obec Urbanice, IČ 528986, 503 27 Urbanice 40 (dále jen "žadatel") podal dne 6.8.2008 žádost o vydání územního rozhodnutí o změně využití území: "Využití území parcely č. 69 ostatní plocha na dětské hřiště v obci Urbanice" na pozemku parc. č. 69 v katastrálním území Urbanice u Praskačky. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) a § 190 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den 18. září 2008 (čtvrtek) v 9,00 hodin se schůzkou pozvaných Magistrát města Hradec Králové, odbor stavební, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, II.patro (pravé křídlo) dveře č. 255.

PřílohaVelikost
5b90335d05449bc90e5c835ab517bc5e-20080819zmena_hriste.pdf104.97 KB

Rychlé odkazy

Obecní úřad – kontakt | Poplatky 2021 | Mobilní rozhlas | Celá úřední deska | Vyhlášky | Rozpočet | Poskytování informací | Volby a referenda | Historie | Kultura | Volný čas | Místní knihovna

Facebook | Hlášení rozhlasu – Urbanice | Mobilní rozhlas – Urbanice | SDH Urbanice

Mikroregion Urbanická brázda | Tržnice Venkova | MAS Hradecký venkov