Veřejná vyhláška: Koncept územního plánu obce Urbanice

Obecní úřad Urbanice oznamuje v souladu s ustanovením § 21 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, projednání konceptu Územního plánu obce Urbanice.

Koncept územního plánu obce Urbanice bude projednán ve čtvrtek dne 26. června 2003 v 19.00 hod. v sále místního kulturního domu při zasedání obecního zastupitelstva za přítomnosti zpracovatele územního plánu.

Koncept Územního plánu obce Urbanice je k nahlédnutí na Obecním úřadě Urbanice do 23.6.2003, každý čtvrtek od 18 do 20 hod. a na Magistrátu města Hradec Králové, v odboru hlavního architekta (kancelář č. 255) v úřední dny (pondělí, středa) od 8 do 17 hod., příp. v jiné dny po tel. dohodě na č. 495 751 489.

Do 30 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky k předloženému konceptu územního plánu. Vlastníci pozemků a staveb, jejichž práva jsou dotčena řešením územního plánu, mohou podat své námitky do 30 dnů od veřejného jednání. K námitkám a připomínkám podaným po této lhůtě nebude přihlíženo.

Josef Andrašovský, starosta obce

Vyvěšeno dne: 18.0.2003

Rychlé odkazy

Obecní úřad – kontakt | Poplatky 2021 | Mobilní rozhlas | Celá úřední deska | Vyhlášky | Rozpočet | Poskytování informací | Volby a referenda | Historie | Kultura | Volný čas | Místní knihovna

Facebook | Hlášení rozhlasu – Urbanice | Mobilní rozhlas – Urbanice | SDH Urbanice

Mikroregion Urbanická brázda | Tržnice Venkova | MAS Hradecký venkov