Obecní teploměr

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo GS Soft - Gstarcad - Cad program

Upozornění

Vybrané plochy v obci jsou monitorovány kamerovým systémem

Přihlášení

Veřejná vyhláška - Oznámení - "Dostavba vodovodu a splaškové kanalizace v obci Urbanice - etapa I. a II."

Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - "Dostavba vodovodu a splaškové kanalizace v obci Urbanice - etapa I. a II." - na pozemku parc. č. 2, 3/5, 3/6, 40, 41, 42/11, 42/12, 42/14, 89/4, 89/6, 150/1, 150/2, 192/8, 192/9, 192/10, 192/11, 192/12, 196, 206/9, 206/10, 303/6 v katastrálním území Urbanice u Praskačky.

Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den 4.11.2010 v 9,00 hodin se schůzkou pozvaných na Magistrát Města Hradec Králové – stavební odbor, pravé křídlo, druhé patro, dveře č. 255.

Vyvěšeno:  07.10.2010

Sejmuto:    25.10.2010

PřílohaVelikost
vv_obec_urbanice_.pdf938.66 KB