Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti

Oznámení o možnosti převzetí písemnosti ve smyslu § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Obecní úřad Urbanice jako příslušný správní úřad v řízení ve věci návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu oznamuje účastníku řízeni, paní Radce Patočkové, nar. 27.10.1984, trvale bytem Urbanice 86, Urbanice, že má možnost převzít si písemnosti vedené pod č.j.: U/0201/2012/EO.

„Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu na adrese Urbanice 86“, dle § 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonu, ve znění pozdějších předpisu (dále jen zákon o evidenci obyvatel).

Písemnost může převzít v úřední den, každý čtvrtek od 18.00 do 20.00 hod. na OÚ Urbanice, Urbanice 40, evidence obyvatel. V ostatní dny, kdykoli na základě telefonické domluvy nebo elektronické zprávy.

Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 15 dni a zveřejněna na internetových stránkách Obecního úřadu Urbanice.

 

PřílohaVelikost
vyhlaska_zruseni_tp_radka_patockova.pdf91.55 KB

Rychlé odkazy

Obecní úřad – kontakt | Poplatky 2021 | Mobilní rozhlas | Celá úřední deska | Vyhlášky | Rozpočet | Poskytování informací | Volby a referenda | Historie | Kultura | Volný čas | Místní knihovna

Facebook | Hlášení rozhlasu – Urbanice | Mobilní rozhlas – Urbanice | SDH Urbanice

Mikroregion Urbanická brázda | Tržnice Venkova | MAS Hradecký venkov